Liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

Liiketoimintamalli kuvaa yrityksen toimintamallin eli mitä kyseinen organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa arvolupauksensa mukaisesti. Lukemalla yrityksen liiketoimintamallin ulkopuolinenkin ymmärtää, mikä on yrityksen tavoite ja mistä koko yrityksen olemassaolossa on kyse. Kun liiketoimintamallia muutetaan, tarvitaan olemassa oleva liiketoimintamalli, johon uutta versiota voidaan verrata.

Lisäksi liiketoimintamalli kuvaa pääpiirteittäin yrityksen strategian, joka kertoo kuinka päästään haluttuun tavoitteeseen. Liiketoimintamalli tukee strategian suunnittelua ja sen avulla voidaan tarkistaa strategia ennen sen toteuttamista. Kannattaa siis panostaa liiketoimintamallin suunnitteluun tekemällä se huolella ja ammattitaidolla. Paitsi yritykselle itselleen, liiketoimintamallin ymmärtäminen on tärkeää myös keskustellessa sijoittajien kanssa.

Liiketoimintamalli on koneisto strategian taustalla

Liiketoimintamalli on strategia arjessa toteuttava koneisto. Strategiatyöskentely on itse tuotteen suunnittelua ja rakentamista ja liiketoimintamalli on suunnittelun perusteella syntyvä tuote. Mitä selkeämpi liiketoimintamalli on, sitä paremmin se auttaa työntekijöitä työskentelemään strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liiketoimintamalli tarjoaa vastaukset kysymyksiin, kuten:

 • Kenelle yritys tuottaa arvoa?
 • Millaisilla tuotteilla ja palveluilla arvoa tuotetaan?
 • Millä tavalla liiketoimintamalli tuottaa tuloa?
 • Millä tavalla arvon tuottaminen voidaan organisoida?

Liiketoimintamallin täyttäminen

Liiketoimintamalli on hyvä täyttää seuraavassa järjestyksessä, jolloin seuraavan osa-alueen vaatimustaso määräytyy edellisen osa-alueen perusteella. 

 • Asiakkaat ostavat tuotteita tai palveluita eli tulee selvittää kenelle arvoa tuotetaan ja keitä ovat tärkeimmät asiakkaat. 
 • Arvolupaus on keskeinen osa liiketoimintamallia. Arvolupaus on syy, miksi asiakkaan tulisi ostaa yritykseltä tuote tai palvelu. 
 • Kanavat toimivat siltana yrityksen ja asiakkaiden välillä. Kanavia voivat olla jakelukanavat sekä markkinointiviestinnässä käytetyt kanavat. 
 • Asiakassuhde sekä myyntitapa kannattaa miettiä asiakaspolun kautta, eli mitkä ovat ne vaiheet, joiden läpi asiakas kulkee aina tarpeen syntymisestä tuotteen tai palvelun käyttämisen loppuun.
 • Tulovirrat ja ansaintalogiikka kertovat, kuinka arvolupauksen mukaiset tuotteet tai palvelut tuovat yritykselle tuloa. Erilaisia hinnoittelutapoja ovat resurssin käyttö, kustannus- ja markkinaperusteinen hinnoittelu, urakkahinnoittelu, palvelutaso- ja ominaisuushinnoittelu sekä kysyntäperusteinen hinnoittelu. 
 • Prosessit ovat ne toimet, jotka yrityksen tulee tehdä, jotta arvolupaus tulee täytettyä. 
 • Resurssit tarvitaan arvolupausten toteuttamiseen ja prosessien suorittamiseen. 
 • Kumppanuudet ovat tärkeitä, sillä usein yrityksen toiminta pohjautuu kumppaneiden toimintaan tai niiden osaamiseen sekä resursseihin. 
 • Kustannusrakenne on olennainen osa liiketoimintamallia, sillä aliarvioimalla kustannukset, koko liiketoimintamalli on vaarassa epäonnistua. 

Parhaat äänikirjat liiketoimintamallin kehityksen tueksi

äänikirjat

Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli / Hänti Sirpa

Perinteiset yritys- tai tuotelähtöiset liiketoimintamallit ovat kriisissä, sillä globaalit yritysjätit  kahmivat yhä enemmän jalansijaa markkinoilta panostaen asiakaskeskeiseen toimintaan. Näin ne opettavat asiakkaat vaatimaan vastaavaa muiltakin toimijoilta.

Kirja tarjoaa menetelmiä katsoa maailmaa asiakkaan silmin, unohtamatta uusien liiketoimintamallien monimuotoista ansaintalogiikkaa. Kirja auttaa valitsemaan yli sadasta liiketoimintamallista asiakkaiden näkökulmasta vetovoimaisimmat mallit. Liiketoimintamallin uudistaminen käydään vaihe vaiheelta läpi ja mittakaavan kasvattamiseen tarjotaan selkeät suuntaviivat.

Liiketoimintamallit arvonluojina – ketjut, pajat ja verkot / Pulkkinen Matti

Yritykset saavat kilpailuetua tekemällä erilaisia asioita tai tekemällä samat asiat eri tavoin kuin kilpailijat. Yritysten välinen kilpailu käydään yhä useammin liiketoimintamallien välillä eikä niinkään yksittäisten tuotteiden ja palvelujen välillä. Kirjassa lähestytään liiketoimintamalliajattelua arvonluontimallin kautta. Arvonluontimallissa esitellään perinteisen arvoketjun lisäksi arvopaja ja arvoverkko. Arvopaja perustuu tietoon ja osaamiseen ja tuottaa asiakkaille ratkaisuja tavaroiden sijaan. Arvoverkko luo arvoa mahdollistamalla suoran tai epäsuoran resurssien tai informaation vaihdannan asiakkaiden välillä. 

Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit / Koponen Johannes

Ennen riitti, että yritys keskittyi ydinosaamiseensa, oli kilpailijoitaan tehokkaampi, osti halvalla ja myi kalliilla. Nykyään perinteiset yritykset on syrjäytetty alustatalouden ylivoimaisten liiketoimintamallien toimesta. Perinteinen yritys pyrkii ostamaan halvalla raaka-aineet ja myymään kalliilla lopputuloksen. Alustayritys on olemassa mahdollistaakseen eri ryhmien kohtaamiset ja alustat nappaavat markkinoista suurimman osan. 

Menestyjän bisnespakki / Roth Marika

Menestyjän bisnespakki tarjoaa avaimet yrittäjyyden perusteisiin uudella, hauskalla ja käytännönläheisellä tavalla. Kirja on tarkoitettu aloittavalle, sivutoimiselle tai jo toimivalle yrittäjälle, joka ei innostu perinteisistä bisneskirjoista. Kirja opettaa kepeästi mutta kattavasti liiketoiminnan perusteet auttaen ottamaan sujuvasti yrittäjyyden haltuun. Kirjailija haluaa nähdä jokaisen naisen loistavan toimitusjohtajana niin yrityksessään kuin elämässäänkin.

Median valtaajat: Teknojätit ja käyttäjät ratkaisevat television tulevaisuuden / Leino Ritva

Median liiketoimintamalli on muuttunut ja median käyttäjistä on tullut tuotteita. Kirja kuvaa, miten kansainväliset suoratoistopalvelut valtasivat televisioruudut ja sosiaalisen median alustat tekivät ihmisistä someriippuvaisia. Tykkäämiset muuttuvat dataksi, joka mahdollistaa ihmisten toiminnan valvonnan. Ihmiset ovat huomaamattaan antaneet kaiken tiedon itsestään globaaleille teknoyrityksille. Tiktok on kansainvälisen valtapolitiikan pelinappula ja Facebookin tietovuodot herättävät keskustelua alustojen säätelystä. 

Netflix USA VPN:n avulla

Netflix USA toimimaan Suomessa VPN:n avulla

Miksi haluaisit saada USA:n Netflixin toimimaan Suomessa, kun meillä on jo oma suomen kielinen Netflix? Tämän artikkelin kirjoitushetkellä Suomen Netflix tarjoaa käyttäjilleen 1742 elokuvaa ja

VPN-palvelut Suomessa

Paras VPN Suomessa vuonna 2020

VPN-yhteyspalvelut ovat yleistyneet huimaa vauhtia Suomessa. Netin ja suoratoistopalveluiden käyttö ulkomaan matkoilta käsin, USA:n Netfilxin käyttäminen ja tietoturvasta välittäminen ovat lisänneet VPN:n käyttäjämääriä. Tässä artikkelissa

parasta viihdettä netflixissä 2023

Parasta viihdettä Netflixissä 2023

Netflix on pullollaan katsottavaa eikä kukaan ehdi katsomaan kaikkia sarjoja, mitä suoratoistopalveluun ilmestyy. Uutta katsottavaa ladataankin katsojien iloksi lähes viikoittain ja onkin vaikeaa löytää kaiken tarjonnan joukosta uusimmat tulokkaat. Tässä artikkelissa käymme läpi mielenkiintoisia sarjoja

liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

Liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

Liiketoimintamalli kuvaa yrityksen toimintamallin eli mitä kyseinen organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa arvolupauksensa mukaisesti. Lukemalla yrityksen liiketoimintamallin ulkopuolinenkin ymmärtää, mikä on yrityksen tavoite ja mistä koko yrityksen olemassaolossa on kyse. Kun liiketoimintamallia muutetaan,

suoratoistopalvelut vastakkain

Suoratoistopalvelut vastakkain: Netflix vai Disney Plus?

Erilaisia suoratoistopalveluita on tänä päivänä paljon ja niiden sisällöt ja laatu eroavat toisistaan monessa kohtaa. Tämä voi tuoda haasteen selvittää ja valita itselleen sopivan palvelun. Yleisesti käyttäjän näkökulmasta valintaa vaikuttamassa ovat kaksi tekijää; mikä palvelu

romanttiset elokuvat

Romanttiset elokuvat TOP 10

Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus voittaa kaiken. Rakkaus voi kuitenkin ainakin elokuvissa toisinaan tarkoittaa egojen kolinaa toisiaan vasten, iskua vyön alle ja silkkaa tuskaa. Klassiset romanttiset elokuvat tulkitsevat rakkautta sen kaikissa vivahteissa. Tässä artikkelissa listaamme kaikkein

Netflix USA VPN:n avulla

Netflix USA toimimaan Suomessa VPN:n avulla

Miksi haluaisit saada USA:n Netflixin toimimaan Suomessa, kun meillä on jo oma suomen kielinen Netflix? Tämän artikkelin kirjoitushetkellä Suomen Netflix tarjoaa käyttäjilleen 1742 elokuvaa ja

Kirjoja

Parhaat suomenkieliset äänikirjapalvelut (2020)

Vertailussa neljä suurinta kuukausimaksullista äänikirjapalvelua sinulle, joka arvostat, että käytössäsi on monipuolinen ja laaja kirjavalikoima edulliseen ja kiinteään kuukausihintaan ilman mitään piilokuluja. Olemme valinneet vertailuun

VPN-palvelut Suomessa

Paras VPN Suomessa vuonna 2020

VPN-yhteyspalvelut ovat yleistyneet huimaa vauhtia Suomessa. Netin ja suoratoistopalveluiden käyttö ulkomaan matkoilta käsin, USA:n Netfilxin käyttäminen ja tietoturvasta välittäminen ovat lisänneet VPN:n käyttäjämääriä. Tässä artikkelissa

parasta viihdettä netflixissä 2023

Parasta viihdettä Netflixissä 2023

Netflix on pullollaan katsottavaa eikä kukaan ehdi katsomaan kaikkia sarjoja, mitä suoratoistopalveluun ilmestyy. Uutta katsottavaa ladataankin katsojien iloksi lähes viikoittain ja onkin vaikeaa löytää kaiken

liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

Liiketoimintamallin kehitys ja 5 parasta äänikirjaa

Liiketoimintamalli kuvaa yrityksen toimintamallin eli mitä kyseinen organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa arvolupauksensa mukaisesti. Lukemalla yrityksen liiketoimintamallin ulkopuolinenkin ymmärtää, mikä on yrityksen tavoite